นิทศรรศการศิลปะจิตรกรรม PORTRAIT ผลงานของ อ.สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล หนึ่งในสมาชิกศิลปินพิเศษ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร - Mixmaya.Com
  • Home
  • pr
  • นิทศรรศการศิลปะจิตรกรรม PORTRAIT ผลงานของ อ.สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล หนึ่งในสมาชิกศิลปินพิเศษ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร
นิทศรรศการศิลปะจิตรกรรม PORTRAIT ผลงานของ อ.สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล หนึ่งในสมาชิกศิลปินพิเศษ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร

นิทศรรศการศิลปะจิตรกรรม PORTRAIT ผลงานของ อ.สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล หนึ่งในสมาชิกศิลปินพิเศษ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร

นิทศรรศการศิลปะจิตรกรรม “PORTRAIT” ผลงานของ อ.สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล หนึ่งในสมาชิกศิลปินพิเศษ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร

     คุณลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร เป็นประธานในพิธีนิทศรรศการศิลปะจิตรกรรม “PORTRAIT” ผลงานของ อ.สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล หนึ่งในสมาชิกศิลปินพิเศษ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร ภายในงานมีการจัดจำหน่ายรูปภาพของอาจารย์กว่า 50 ผลงาน เป็นภาพวาดสีน้ำเสมือนจริง จากแนวความคิดของอ.สาโรจน์ โดยการดึงบุคลิกแต่ละบุคคล และเอกลักษณ์ของบุคคลเหล่านั้นผ่านทางแววตา สีหน้า ทำให้ภาพเกิดมีชีวิตตามสไตล์สีน้ำ 

     ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน งานจัดขึ้นวันที่ 11-30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ หอศิลป์จามจุรี ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 

 

 

 

Comments

pr

VDO Update

Merigin

Related Post