• วันที่
  • หน้าแรก
  • แจ้งปัญหา!

ตำรวจปราบจลาจล ! ฮ่องกงยิงแก็สน้ำตา สเปรย์พริกไทยใส่ผู้ประท้วง

Share this post