• วันที่
  • หน้าแรก
  • แจ้งปัญหา!

"ยินดีต้อนรับกลับโรงแรมโอเวอร์ลุค" จาก The Shining สู่ Doctor Sleep ผลงานภาคต่อจากเรื่องราวกว่า 40 ปีที่ยังไม่สมบูรณ์

Share this post