• วันที่
  • หน้าแรก
  • แจ้งปัญหา!
merigin precious set

เพราะการดูแลร้านก็เหมือนการดูแลครอบครัวใหญ่และผมทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้ คุยกับเจ้าของร้านรสมือแม่กับวิถีการต่อสู้ โควิด

mixmagazine
Share this post