บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น เชิญชวน ACUVUE MEMBER ร่วมมอบสุขภาพตาที่ดีให้กับเด็กๆโครงการ Sight For kid - Mixmaya.Com
  • Home
  • healthy
  • บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น เชิญชวน ACUVUE MEMBER ร่วมมอบสุขภาพตาที่ดีให้กับเด็กๆโครงการ Sight For kid
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น เชิญชวน ACUVUE MEMBER ร่วมมอบสุขภาพตาที่ดีให้กับเด็กๆโครงการ Sight  For kid

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น เชิญชวน ACUVUE MEMBER ร่วมมอบสุขภาพตาที่ดีให้กับเด็กๆโครงการ Sight For kid

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น มุ่งมั่นในการดูแลรักษาสุขภาพตา และมอบการมองเห็นที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสายตา เนื่องในวันสายตาโลก (WORLD SIGHT DAY) บริษัทฯ เชิญชวนให้สมาชิก ACUVUE ® MEMBER มีส่วนร่วมในการมอบสุขภาพตาที่ดีให้แก่น้อง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพียงซื้อคอนแทคเลนส์จาก จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ทุก ๆ กล่อง เพี่อร่วมบริจาค 10 บาทให้แก่โครงการ Sight for Kids เพื่อสนับสนุนให้น้อง ๆ ได้รับการตรวจและดูแลรักษาดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของน้อง ๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤศจิกายน 2563

“มีเด็กจำนวนมากที่ประสบปัญหาความบกพร่องทางการมองเห็น และไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปีประมาณ 312 ล้านคนมีสายตาสั้น และครึ่งหนึ่งของกรณีเหล่านี้ยังตรวจไม่พบและไม่ได้รับการรักษา ซึ่งอาจทำให้เด็กที่ไม่ได้รับบริการด้านสุขภาพตาเหล่านั้น ขาดโอกาสทางการศึกษา การทำงาน มีคุณภาพชีวิตต่ำลง และอาจถึงขั้นตาบอด ทั้งที่ความบกพร่องทางการมองเห็นเหล่านี้เป็นความบกพร้องที่แก้ไขได้ไม่ยาก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความบกพร่องทางการมอง เห็นและการสูญเสียการมองเห็น เราอยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมามีสุขภาพตาที่ดี จึงเป็นที่มาของโครงการ Sights for Kids โครงการการร่วมมือระหว่าง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่น (Johnson & Johnson Vision: JJV) และมูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Club International Foundation: LCIF) ตั้งแต่ปี 2545

โครงการ Sight for Kids เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในโครงการตรวจวัดสายตาใน โรงเรียนทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และดำเนินการมายาวนานที่สุด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนา โครงการนี้ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครไลออนส์ ครูในโรงเรียน และอาสาสมัครอื่นๆจากทั่วโลกกว่า 190,000 คนให้ช่วยตรวจวัดสายตาเด็กๆและให้ความรู้เรื่องสุขภาพตา โดยที่มีนักเรียนกว่า 575,000 คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตาเพื่อประเมินและทำการรักษาแล้ว

และในปีนี้ จึงอยากเชิญชวนสมาชิก ACUVUE® MEMBER มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ เพราะเพียงซื้อคอนแทคเลนส์จาก จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ทุก ๆ กล่อง บริจาค 10 บาทให้แก่โครงการ Sight for Kids ซึ่ง 10 บาทนั้น ก็สามารถทำให้เด็ก 1 คน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาได้” นางสาวเสาวณีย์ พันธ์ขจรเวช ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจวิชั่นแคร์ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น กล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้คนไทยมีการมองเห็นที่ดีและตอบโจทย์ปัญหาด้านสายตาในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น คอนแทคเลนส์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตายาวตามวัย รวมถึงคอนแทคเลนส์เพื่อความงาม ทั้งในรูปแบบรายวัน และรายใช้ซ้ำ และล่าสุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ครอบคลุมถึงไวรัส

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น เพิ่มเติมที่ LINE @ACUVUE

Comments

healthy

VDO Update

Merigin

Related Post