SYS รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 - Mixmaya.Com
  • Home
  • pr
  • SYS รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563
SYS รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี  2563

SYS รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563

นายสยมภู เฮนะเกษตร (ซ้าย) ผู้จัดการส่วนขายโครงการและบริการเทคนิค บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ (ขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบ ซึ่ง SYS ได้รับรางวัลนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้

Comments

pr

VDO Update

Merigin

Related Post