พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปันน้ำใจมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ - Mixmaya.Com
  • Home
  • pr
  • พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปันน้ำใจมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปันน้ำใจมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปันน้ำใจมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ได้มอบจักรยานจำนวน 100 คัน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย นำโดย คุณโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งมอบการปกป้องคุ้มครองทั้งในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย สอดคล้องกับพันธกิจ “WE DO” ของบริษัทฯ ซึ่งการแบ่งปันในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะมอบสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคม ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครให้ มีการเดินทางไปโรงเรียนที่สะดวกและมีสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้น

โดยการบริจาคในครั้งนี้มีนางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับจักรยานดังกล่าว

และเพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กไทย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังมีแผนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในโครงการพัฒนาทางด้านสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติ รวมไปถึงสังคมผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนทั่วประเทศ

Comments

pr

VDO Update

Merigin

Related Post