เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริงกับโครงการ ไต่ฟ้าคว้าดาว by ซีเอ็ด เเละ Pre Cadet Academy - Mixmaya.Com
  • Home
  • pr
  • เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริงกับโครงการ ไต่ฟ้าคว้าดาว by ซีเอ็ด เเละ Pre Cadet Academy
เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริงกับโครงการ ไต่ฟ้าคว้าดาว by ซีเอ็ด เเละ Pre Cadet Academy

เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริงกับโครงการ ไต่ฟ้าคว้าดาว by ซีเอ็ด เเละ Pre Cadet Academy

โครงการ วัดโอกาสสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร “ไต่ฟ้า คว้าดาว” By SE-ED และ Pre Cadet Academy

 

            โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชายอายุระหว่าง 14-24 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 ขึ้นไปทั่วประเทศที่มีความประสงค์จะสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเตรียมทหารในอนาคต ได้เข้าทดสอบระดับความสามารถทางวิชาการของตนเองเพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 150,000 บาท และเพื่อให้ทราบถึงโอกาสและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สนามสอบจริงต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.     *วัดโอกาสในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เช่น

1.1  ทำคะแนนทดสอบได้ถึง 400 คะแนนขึ้นไป โอกาสสอบผ่านภาควิชาการโรงเรียนเตรียมทหารในปีนั้น ๆ คือ 90%

1.2  ทำคะแนนทดสอบได้ถึง 350 คะแนนขึ้นไป โอกาสสอบผ่านภาควิชาการโรงเรียนเตรียมทหารในปีนั้น ๆ คือ 70-80%

1.3  ทำคะแนนทดสอบได้ถึง 300 คะแนนขึ้นไป โอกาสสอบผ่านภาควิชาการโรงเรียนเตรียมทหารในปีนั่น ๆ คือ 50%

2.    วัดระดับความรู้ ณ ปัจจุบันว่าสามารถทำคะแนนได้เท่าใด เพื่อจะได้นำผลสอบไปใช้วางแผนเพื่อพัฒนาระดับความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้า

3.     ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 150,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     เป็นนักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 ขึ้นไป

2.     อายุ 14 ขึ้นไป

3.     ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยหรือผลการเรียน

 

อัตราค่าสมัคร    คนละ 400 บาท                                                                                                                                                  

(สอบ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย)

 

วันเวลาสอบ       วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 - 17.00 น.

สถานที่สอบ       โครงการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในจังหวัดต่อไปนี้ (สถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง)

1. กรุงเทพมหานคร          2. จังหวัดเชียงใหม่           3. จังหวัดพิษณุโลก          4. จังหวัดขอนแก่น       5. จังหวัดอุบลราชธานี       6. จังหวัดสงขลา              7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี                  

กำหนดการ

1.    ระยะเวลารับสมัคร                         15 ก.พ. ถึง 14 มี.ค. 2564 สมัครทาง https://pre-cadet.se-ed.com เท่านั้น

2.    ระยะเวลารับชำระเงินค่าสมัคร          15 ก.พ. ถึง 14 มี.ค. 2564 ทาง https://pre-cadet.se-ed.com เวลา 24.00 น.

และชำระได้ที่ร้าน SE-ED ทุกสาขา ตั้งแต่ 15 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 64 (จนกว่าร้านจะปิด)

3.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ             20 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ทาง https://pre-cadet.se-ed.com                            และสถานที่สอบ       

4.    วันสอบ                                       วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 13.00 - 17.00 น.

5.    ประกาศผลสอบ                            วันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย. 64 ทาง https://pre-cadet.se-ed.com

 

รางวัลของการสอบ        

รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ของภาคคะแนนรวม 5 วิชา     

1.    โล่รางวัลจากโครงการ

2.    เงินสด 50,000 บาท, 20,000 บาท และ 10,000 บาทตามลำดับ

3.    บัตรสมาชิก SE-ED มูลค่า 2,000 บาท

4.    ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากนกแอร์ 1 ที่นั่ง มูลค่า 3,500 บาท

 รางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชา 5 วิชา 5 รางวัล

1.     ใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการ

2.     เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท

3.     บัตรสมาชิก SE-ED Card มูลค่า 2,000 บาท

4.     ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากนกแอร์ 1 ที่นั่ง มูลค่า 3,500 บาท

 รางวัลชมเชย ผู้ทำคะแนนรวม 5 วิชา 400 คะแนนขึ้นไป

1.     ใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการ

2.     Gift Voucher เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินนกแอร์ มูลค่า 400 บาท

·         ผู้สมัครและเข้าสอบแข่งขันทุกคน รับ Gift Voucher ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินนกแอร์ มูลค่า 100 บาท

 

หมายเหตุ

1.     การประกาศคะแนนผลการสอบ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

2.     โล่รางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณ ตั๋วเครื่องบินหรือ Gift Voucher จะมอบให้แก่ผู้ได้รับรางวัล หลังจากประกาศผลสอบแล้ว

3.     รางวัลประเภทเงินสด จะมอบให้หลังจากที่ผู้ได้รับรางวัลสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเตรียมทหารแล้วเท่านั้น

 

รายวิชาที่สอบและคะแนนสอบ      คะแนนรวม 700 คะแนน 5 วิชา ดังนี้

1.     คณิตศาสตร์                                220 คะแนน

2.     วิทยาศาสตร์                                220 คะแนน

3.     ภาษาอังกฤษ                               150 คะแนน

4.     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    50 คะแนน

5.     ภาษาไทย                                     60 คะแนน       

 

มาตรฐานการสอบ

1.     การจัดทดสอบครั้งนี้จำลองบรรยากาศการสอบจริง ทั้งโครงสร้างข้อสอบ รูปแบบการเข้าสอบ และการประเมินผลการสอบ 

2.     ข้อสอบจะใช้โครงสร้างการให้คะแนนของโรงเรียนนายร้อย จปร. ปี 2564

3.     นักเรียนติวในค่ายของโรงเรียนกวดวิชา Pre Cadet Academy มีสิทธิเข้าสอบแต่ไม่มีสิทธิรับรางวัลที่เป็นเงินสดตามประกาศ

4.    ข้อสอบออกโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย นายทหารผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนของโรงเรียนเหล่ามากกว่า 25 ปี

 

อ้างอิงจากสถิติผลการสอบวัดโอกาสในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของ Pre Cadet Academy

Comments

pr

VDO Update

Merigin

Related Post