มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้ของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ - Mixmaya.Com
  • Home
  • pr
  • มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้ของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้ของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนมาทำความรู้จักมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้ของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

หากใครเคยผ่านไปทางเส้นอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการคงเคยเห็นอาคารสีขาวที่มีป้ายชื่อโดดเด่นว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นอกจากอาคารด้านหน้าแล้วยังมีตึกน้อยใหญ่รายล้อมซึ่งส่วนหนึ่งถูกแบ่งเป็นโรงพยาบาลไว้รักษาผู้ป่วยทั่วไปและโซนพิเศษที่มีไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ อีกส่วนถูกจัดสรรเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาสายงานแพทย์ที่จะใช้เวลาเรียนรู้วิชาชีพบ่มเพาะประสบการณ์ก่อนออกไปทำงานตามสายงานของตน ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่เปิดให้บริการบนพื้นที่กว่า 319ไร่แห่งนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอาจมีบางมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน

จักรีนฤบดินทร์ชื่อนี้มีที่มา

คำว่า “จักรีนฤบดินทร์” มาจากคำว่า “จักรีนฤบดินทร์” ซึ่งเป็นคำสร้อยจากพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งท่านทรงพระราชทานให้ โดยเป็นคำสร้อยที่ต่อจากคำว่า “รามาธิบดี” ถือได้ว่าที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คือครอบครัวเดียวกับโรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยที่นี่เกิดจากพระราชดำริของรัชการที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมชาวบ้านในสมุทรปราการ ด้วยเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ไว้รองรับผู้ป่วย เพราะสมุทรปราการเปรียบเสมือนด่านหน้าของภาคตะวันออกที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก

 

เพื่อขยายโอกาสการการรักษา และสร้างแหล่งผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพ

บนพื้นที่ขนาด 40 ไร่บนถนนพระราม 6 คือที่ตั้งของโรงพยาบาลรามาธิบดี  ปัจจุบันมีผู้ป่วย ใช้บริการมากกว่า 2 ล้านคนต่อปีส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคซับซ้อน ซึ่งเกินขีดความสามารถหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนั้น จึงได้เกิดโครงการก่อสร้าง “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” เพื่อเป็นทั้งส่วนโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยในชุมชน และโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์

ฐานทัพของเหล่านักรบชุดขาวผู้ต่อสู้กับโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นฐานทัพรักษาผู้ป่วยโควิด-19โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติ ท่ามกลางสถานการณ์เลวร้ายก็ได้เกิดเรื่องราวน่าประทับใจขึ้น เมื่อทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้ร่วมกันปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยที่ผู้ป่วยทั้งคู่อายุเพียง 5 และ 7 ขวบเท่านั้น จากความสำเร็จในวันนั้นเหล่านักรบชุดขาวก็ยังคงต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยบทเรียนจากการรับมือกับวิกฤติโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจึงได้จัดตั้ง“โครงการศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิกด้วยสถานการณ์จำลอง”เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมรักมือโรคใหม่ ๆ ในอนาคต

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในพื้นที่รอบสมุทรปราการ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่นี่ ได้รับเงินบริจาคของประชาชนผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากธารน้ำใจและการให้ของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยเป้าหมายของการเป็นโรงพยาบาลแห่งภาคตะวันออกหากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบที่นี่จะสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า1 ล้านคนต่อปี และผู้ป่วยในกว่า 17,000 รายต่อปีเพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไกล และยังถือเป็นแหล่งรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ครอบคลุมการรักษาพยาบาลพื้นฐานและโรคร้ายแรง ทั้งด้านกุมารเวชศาสตร์สูตินรีเวชเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ฟื้นฟูจิตเวชรวมถึงการกายภาพบำบัดที่มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยเดินและสระธาราบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยเป็นต้น

สถานที่สร้างบุคลากรทางการแพทย์...เพื่อดูแลคนไทย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดสอนมานานกว่า 55 ปีปัจจุบันมีสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ โดยระดับปริญญาตรีมีสอน 4หลักสูตร ได้แก่ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สื่อความความหมายฯ และปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยในปี2564 นี้จะเปิดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 หรือระดับชั้นปรีคลินิกที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นครั้งแรก นับเป็นประวัติศาตร์หน้าใหม่ ที่ได้จะได้บุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบออกไปรับใช้สังคม ส่วนหนึ่งของแพทย์เหล่านี้ได้กลายเป็นนักรบชุดขาวที่เป็นที่พึ่งดูแลผู้ป่วยในชุมชนทั่วประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย

ทั้งนี้รามาธิบดียังได้พัฒนาปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนของแพทย์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมอยู่เสมอ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ “แพทย์นวัตกร” และ “แพทย์นักบริหาร”ครั้งแรกในไทย และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์การทำงานในยุค‘Disruption’

นอกจากภารกิจในการรักษาผู้ป่วยและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรที่มีความแตกต่างแล้ว ที่นี่ยังมุ่งมั่นผลิตแพทย์นักวิจัยอีกด้วย เพราะงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือคนได้อีกหลายล้านคน และเราทุกคนสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ไปด้วยกันได้ผ่านการให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯกับ “โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนจำนวนมาก เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วย และเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำคัญของนักศึกษาทุกคน เพื่อสานต่อความฝันและรักษามาตรฐานระบบสุขภาพของไทย และเพื่อเป้าหมายสูงสุดของการยกระดับการแพทย์ไทยสืบต่อไป..

VDO สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กับมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนได้ที่หน้าเพจ Facebook มูลนิธิรามาธิบดีฯ คลิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กับมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

Comments

pr

VDO Update

Merigin

Related Post