พระราชภารกิจด้านการศึกษา

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่พระราชวังดุสิตและโรงเรียนจิตรลดา ต่อมาในปีพุทธศักราช 2499 – 2509 ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด แคว้นซัสเซกซ์ และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ แคว้นซัมเมอร์เซ็ท ณ ประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2513 – 2514 และทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์

พุทธศักราช 2515 – 2519 เข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตเลีย พุทธศักราช 2520 – 2521 ทรงเข้ารับการที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พุทธศักราช 2527 – 2531 ทรงเข้ารับการศึกษา และรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งทรงเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2533