ศบค. เคาะต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค. 63 - Mixmaya.Com
  • Home
  • news
  • ศบค. เคาะต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค. 63
ศบค. เคาะต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค. 63

ศบค. เคาะต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค. 63

 

ศบค. เคาะต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค. 63

 

วันนี้ (28 ก.ย. 63 )นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63

การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 เพื่อคุมสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อ 26 มีนาคม 2563

 

Comments

news

VDO Update

Merigin

Related Post