มีผลแล้วนะ ! ห้ามขายเหล้าเบียร์ทางออนไลน์ ฝ่าฝืนเจอคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท - Mixmaya.Com
  • Home
  • news
  • มีผลแล้วนะ ! ห้ามขายเหล้าเบียร์ทางออนไลน์ ฝ่าฝืนเจอคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท
มีผลแล้วนะ ! ห้ามขายเหล้าเบียร์ทางออนไลน์ ฝ่าฝืนเจอคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท

มีผลแล้วนะ ! ห้ามขายเหล้าเบียร์ทางออนไลน์ ฝ่าฝืนเจอคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท

มีผลแล้วนะ ! ห้ามขายเหล้าเบียร์ทางออนไลน์ ฝ่าฝืนเจอคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท

ภาพจาก : mgronline

น.พ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สคอ.) เปิดเผยถึงกรณีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ที่มีผลในวันนี้ (7 ธ.ค.) ว่า การประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นการควบคุมวิธีการขาย โดยลดและควบคุมการเข้าถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบระยะยาวในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนที่ปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากกฎหมายฉบับเดิม หากเป็นการซื้อขายโดยตรงที่ร้านและทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่หากมีการจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ถือว่าผิดกฎหมาย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

Comments

news

VDO Update

Merigin

Related Post